Predavanje „Ivan Meštrović: Povijest Isusa iz Nazareta u drvu”

Crkvica

U sklopu programa Dana kršćanske kulture u Splitu 21. ožujka 2018. u 11 sati u Meštrovićevim Crikvinama – Kaštilcu održat će se predavanje “Ivan Meštrović: Povijest Isusa iz Nazareta u drvu”.

Sudjeluju:
Zorana Jurić Šabić, viša kustosica Galerije Meštrović
Maja Šeparović Palada, viša kustosica Galerije Meštrović
doc. dr. sc. Domagoj Runje, prodekan za nastavu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu

Predavanje „Ivan Meštrović: Povijest Isusa iz Nazareta u drvu” posvećeno je Meštrovićevom kristološkom ciklusu unutar sakralno-umjetničkog kompleksa Crikvine-Kaštilac u Splitu – skulpturi Raspeće Veliko (1916.) i drvenim reljefima (1917.–1950.) koji su postavljeni u crkvici sv. Križa 1954. godine. Djela su nastajala u razdoblju od preko trideset godina, a izložena su prema Meštrovićevom izložbenom konceptu u prostoru koji je izgradio ponajprije za svrhu njihova sabiranja i stalnog izlaganja.

Autori donose sveobuhvatan uvid u ovaj jedinstven Meštrovićev ciklus, fokusirajući se na ikonografski opis, stilsku analizu, teološku podlogu, kao i ikonološku obradu usko povezanu s Meštrovićevim tadašnjim životnim okolnostima i kontekstom nastanka sakralnog ciklusa.
(Dana 21. ožujka je za posjetitelje predavanja u Crikvinama-Kaštilcu slobodan ulaz i u Galeriju Meštrović.)
Hrvatski