Osnovne informacije o projektu:

NAZIV PROJEKTA: Meštrovićev znak u Hrvatskoj

BROJ UGOVORA: KK.06.1.1.01.0011

NOSITELJ PROJEKTA: Muzeji Ivana Meštrovića

TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA: 21.11.2016. – 21.09.2018.

UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 4.152.608,00 HRK

SUFINANCIRANJE IZ BESPOVRATNIH SREDSTAVA EU: 3.337.211,40 HRK

SUFINANCIRANJE VLASTITIM SREDSTVIMA PRIJAVITELJA: 815.396,60 HRK

Projekt će kroz izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i revitalizaciju kulturne baštine Muzeja Ivana Meštrovića omogućiti razvoj multimedijalnih i interaktivnih sadržaja koji više neće privlačiti samo uski krug kulturnih djelatnika. Svi posjetitelji Muzeja Meštrović će, ovisno o vlastitim aspiracijama i preferencijama, dobiti priliku pronaći nešto za sebe u muzejima i steći uvid u bogati opus koji je umjetnik ugradio u nacionalnu kulturnu baštinu, što će implicitno dovesti do podizanja razine svijesti o važnosti kulture u zemlji. Turistički subjekti, privatni i javni, moći će ponuditi dodatan sadržaj implementacijom revitaliziranih Muzeja Ivana Meštrovića u svoju turističku ponudu. Projekt naročito stremi učenicima i studentima koji imaju afinitete prema kulturi, kroz razvoj različitih edukativnih programa. Razvojem komunikacijske strategije, strategije brendiranja i promoviranja Muzeja Ivana Mažuranića te suradnjom sa srodnim kulturnim dionicima, civilnim udrugama, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, omogućit će se sinergijski učinak međunarodnog brendiranja lika i djela Ivana Meštrovića. Valorizacijom kulturne baštine, projekt doprinosi održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj i nacionalnoj razini.


ELEMENTI PROJEKTA

Projekt „Meštrovićev znak u Hrvatskoj“ provodi se kroz sljedeće glavne elemente:

1. Razvoj nedostajuće Studijske dokumentacije

• Izrada studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi

• Izrada studija kretanja za tematske staze Ivana Meštrovića

• Izrada idejnog rješenja za sustav praćenja posjetitelja

2. Razvoj nedostajuće projektne dokumentacije

• U sklopu ovog elementa bit će razvijena cjelokupna projektno-tehnička dokumentacija za integrirani program „Meštrovićev znak u Hrvatskoj“ (KK.06.1.1.01.0011)

V. Promidžba i vidljivost

• Izrada strategija razvoja, pozicioniranja i promocije brenda Ivana Meštrovića

• Izrada komunikacijske strategije Muzeja Ivana Meštrovića


CILJEVI PROJEKTA

Opći cilj integriranog razvojnog programa Meštrovićev znak u Hrvatskoj jest valorizirati, unaprijediti i promovirati bogato nacionalno i internacionalno nasljeđe jednog od najistaknutijih hrvatskih umjetnika prve polovice XX. stoljeća Ivana Meštrovića s ciljem otvaranja radnih mjesta u kulturi i turizmu i generiranja većeg interesa inozemnih i domaćih posjetitelja, a čime se direktno utječe na unaprjeđenje kvalitete kulture, razvoj turizma, edukacije i poboljšanja razine svakodnevnog života stanovnika Hrvatske, prvenstveno onih koji se nalaze na lokalitetima Muzeja Ivana Meštrovića.

Specifični cilj projekta je razvoj projektne dokumentacije za rekonstrukciju i revitalizaciju kulturne baštine Muzeja Ivana Meštrovića koja se nalazi na četiri različita lokaliteta:

• Galerija Meštrović (Split)

• Meštrovićeve Crikvine – Kaštilac (Split)

• Atelijer Meštrović (Zagreb)

• Crkva Presvetog Otkupitelja (Otavice)

Sva četiri lokaliteta, po završetku trajanja projekta, ostaju Muzejima Ivana Meštrovića kao trajno kulturno-povijesno bogatstvo za njegove stanovnike, ali i za potrebe daljnje turističke eksploatacije.

Modernizacija načina prezentiranja umjetnosti Ivana Meštrovića omogućit će dugoročnu održivost kroz brandiranje lika Ivana Meštrovića i njegovih djela univerzalne ljepote, povećanje broja posjetitelja i otvaranje radnih mjesta, intenziviranje suradnje s brojnim kulturnim društvima, institucijama, turističkim i obrazovnim institucijama te podizanje razine kulturne pismenosti nacije.


KONTAKT PODACI:

Muzeji Ivana Meštrovića

OIB: 49483564012
Šetalište Ivana Meštrovića 46, 21000 Split
Broj telefona: +385 21 340 800
Broj telefaksa: +385 21 340 810
Internetska adresa: http://www.mestrovic.hr/

Osoba za kontakt

Sandra Grčić Budimir, ravnateljica Muzeja Ivana Meštrovića
Broj telefona: +385 21 340 800
Broj telefaksa: +385 21 340 810
e-mail: sandra.budimir@mestrovic.hr


EU poveznice:

• Europski strukturni i investicijski fondovi:

www.strukturnifondovi.hr

• Operativni program konkurentnost i kohezija:

http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Hrvatski