Ivan Meštrović i Emanuel Vidović

Prijateljstvo dvaju dalmatinskih umjetnika značilo je novu poslovnu i umjetničku suradnju. Grupa Medulić i
Prva dalmatinska izložba bile su prekretnice za razvoj umjetnosti u Dalmaciji, a Ivan Meštrović i Emanuel
Vidović bili su članovi i izlagači. Kroz edukativnu igru pogađanja imena: Tko sam, što sam! ponovilo bi se
naučeno o umjetnicima. Praktični dio uključuje slikanje pastelnim bojama i izradu figurice od gline, vate,

Hrvatski