Pedagoške akcije

Meštart & V. gimnazija: arhetipovi u povijesti umjetnosti                                Mešart & ŠPUD: tipovi arhetip(ov)a

Voditeljica pedagoških akcija, kustosica izložbe
Barbara Vujanović

Stručne suradnice, mentorice
Bernarda Cesar, profesorica Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Zagreb
Vesna Mišljenović, profesorica V. gimnazije

Priprema i tehnička realizacija izložbe
Darko Trempetić

Akcija Meštart – izložba učeničkih radova

9. – 30. lipnja 2021.

Atelijer Meštrović, Zagreb

Izložbom Archeology of Archetypes, postavljenom u Atelijeru Meštrović u sklopu programa MEŠTART, multimedijalna umjetnica Martina Miholić usporedila je različita viđenja ljudskoga tijela: klasični pristup kipara Ivana Meštrovića, koji je tijelo oblikovao u tradicionalnim materijalima (kamenu, sadri, bronci i drvu), te suvremeni pristup i tijelo oblikovano pod utjecajem interneta i društvenih mreža. Njezine instalacije, umetnute u stalni postav nekadašnjeg Meštrovićeva atelijera, kojim dominiraju upravo ženski aktovi, temeljile su se na razmatranju arhetipova – ustaljenih obrazaca koji su kroz stoljeća, to jest tisućljeća, definirali načine prikazivanja određenih tema u vizualnim umjetnostima, književnosti, filmu, itd. Arhetipovi poput akta, motiva majke, ratnika, heroja i sl., izašli su iz okvira umjetničkog iskaza u svakodnevni život, uvjetujući kodove i ideale ponašanja, te odnosa prema vlastitom tijelu i identitetu.

Vječna aktualnost arhetipa povod je i za pedagošku akciju koja je u Atelijer Meštrović dovela učenice i učenike zagrebačkih srednjih škola, V. gimnazije i Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Zagreb. Oni su pod mentorstvom profesorica Vesne Mišljenović i Bernarde Cesar krenuli u istraživanje arhetipskih očitovanja u radovima Ivana Meštrovića i Martine Miholić. Gimnazijalke i gimnazijalci su sagledavajući kompoziciju, tehniku i materijal, analizirali skulpture u stalnom postavu muzeja, i to one na kojima je posebno zamjetno kiparevo posezanje za klasičnim obrascima, njihovo prilagođavanje vlastitu stilu i onodobnim stilskim imperativima ili stvaranje novih arhetipskih mogućnosti.

Učenici Odjela unutrašnje arhitekture bili su pak usmjereni na temu kuće umjetnika. Projektirali su kuću u kojoj je mogao živjeti Ivan Meštrović, ugrađujući u nacrte znanje stečeno posjetima takvim domovima, ali i viziju arhetipa takve kuće. Učenici Odjela kiparstva pridružili su se pedagoškoj akciji kiparskim ostvarenjima i crtežima s temama akta, autoportreta i karijatide, koje su uvelike obilježile stvaralaštvo Ivana Meštrovića. Djela mladih arhitekata i kipara još jednom su potvrdili izazovnost Meštrovićeve baštine, koja svaku generaciju potiče na nova interpretacije i nadogradnje. Izložba učeničkih radova postavljena u Meštrovićevu radnom prostoru uz djela koja su ih inspirirala i na kojima su učenice i učenici brusili svoj pogled na umjetnost i svijet u kojem žive, logičan je nastavak kreativnog dijaloga između moderne i suvremene umjetnosti, između tradicije i sadašnjosti. U ovom slučaju taj dijalog generira nove posjetitelje, a možda i izlagače u Atelijeru Meštrović i u drugim muzejima.

Barbara Vujanović

Radovi:

Učenice i učenici: prvih (a-d) razreda V. gimnazije
mentorica: Vesna Mišljenović, prof.

Učenice i učenici: Škole primijenjene umjetnosti i dizajna, Zagreb
Odjel kiparstva

Fran Marko Vlahinić
Žudnja, 2021., sadra, 57 x 105 x 48 cm, mentor: Ivan Branko Imrović, prof.
Autoportret, 2021., sadra, 84 x 66 x 77 cm, mentor: Ivan Branko Imrović, prof.
Šestinčanka (karijatida), 2020., brački kamen Veselje, 50 x 30 x 30 cm,
mentor: Miroslav Sabolić, prof.

Karlo Sabolić
Akt, 2021., grafit, 45 x 70 cm, mentor: Ivan Branko Imrović, prof.
Akt, 2021., grafit, 45 x 70 cm, mentor: Ivan Branko Imrović, prof.
Akt, 2021. grafit, 50 x 70 cm, mentor: Ivan Branko Imrović, prof.

Odjel unutrašnje arhitekture
Gita Potočić, Ema Kralj, Fran Petar Domljan, Luka Cerovski, Karla Sopić, Luka Mauro Turšić, Gustav Lauc
mentorica: Bernarda Cesar, prof.

Skip to content