Izložba prikazuje 18 radova: skulptura i crteža, kao i video uradak

Izložba “Umjetnost kao molitva” postavljena u Muzeju Cetinske krajine

Povodom velike 140. obljetnice kipareva rođenja Muzeji Ivana Meštrovića u suradnji s Muzejom Cetinske krajine priredili su izložbu djela Ivana Meštrovića otvorenu 2. kolovoza u Sinju koju će biti moguće posjetiti do 24. rujna. Izložba je realizirana suradnjom muzejâ, a autorica izložbe je Zorana Jurić Šabić, viša kustosica Galerije Ivana Meštrovića iz Splita uz stručnu podršku Sandi Bulimbašić. Likovno oblikovanje djelo je dvojca Damir Gamulin i Anton Sevšeka koji su ujedno i dizajneri stalnog postava Muzeja Cetinske krajine.

Imajući na umu Meštrovićev izniman doprinos modernoj sakralnoj umjetnosti na polju slikarstva, kiparstva i arhitekture izložba je posvećena njegovoj religioznoj umjetnosti iz razdoblja Prvog svjetskog rata pod nazivom “Umjetnost kao molitva”. Meštrovićevi radovi nastali u ovom razdoblju predstavljaju značajan zaokret ka religioznim motivima i temama, koje će od tada pa do kraja njegove umjetničke karijere postati umjetnikova konstantna preokupacija.

Izložba prikazuje 18 radova: skulptura i crteža, kao i video uradak kojim se predstavlja jedan od Meštrovićevih najznačajnijih religioznih ciklusa – kristološki ciklus drvenih reljefa koje je kipar počeo rezbariti 1916. godine, a danas je izložen u crkvici Svetoga Križa u Meštrovićevim Crikvinama-Kaštilcu u Splitu.

Specifičan likovni jezik radova nastalih za Velikog rata otkriva Meštrovićevo posezanje za uzorima u ranokršćanskoj i gotičkoj umjetnosti, no ujedno ga čini vrlo bliskom ekspresionističkim stilskim kretanjima. Odraz su umjetnikovih duhovnih previranja, ali i psihološki portret čitavog razdoblja opterećena ratnim razaranjima, koja su svoje tematsko izvorište pronašli u Svetom pismu, posebice u motivima Kristove Pasije. Radovi nastali pred kraj rata odišu ponešto drugačijim likovnim izrazom – ističu se elegancijom i dekorativnošću, otkrivajući jedan novi optimizam. Prepoznatljivi motivi Meštrovićeva religioznog opusa ovoga razdoblja postaju brojni anđeli i Gospe s djetetom.

Skip to content